7 iulie 2018

ROBIN HOOD. Povestire pe scurt (1)

Robin Hood (și oamenii din Greenwood), roman de HENRY GILBERT, scris în anul 1912, este unul dintre cele mai cunoscute romane pentru copii și tineri. Există și alte romane care înfățișează aventurile acestui erou, spre exemplu, ”Robin Hood, proscrisul”, din 1863, de Alexandre Dumas, și  ”Minunatele aventuri ale lui Robin Hood”, din 1883, de Howard Pyle.

Capitolul I. Cum a ajuns Robin Hood să fie proscris (partea întâi)
În urmă cu mai bine de opt sute de ani, într-o zi de vară, Robin sau Robert de Locksley se afla în pădurea Barnisdale din Anglia. Robin era un bărbat de vreo douăzeci și cinci de ani, înalt, ars de soare, într-o mână își ținea arcul, iar la brâu avea înfipte trei săgeți și un pumnal.
Tânărul stătea după un pom și privea cum un șerb (țăran care depindea cu totul de stăpânul său, în orânduirea feudală) cu haine zdrențuite vânase o ciută cu cuțitul, fără să facă zgomot, apoi tăiase cele mai bune bucăți din ea și le înfășurase într-o pânză.


Robin îl recunoscu pe Scarlet. Ieși la vedere și șerbul îi povesti că sora lui și bărbatul acesteia muriseră, pe copiii cei mai mici îi luaseră vecinii, iar la el rămăsese cel mai mare, Gilbert. Pentru el vânase ciuta, fără să țină seama de cruzimea logofătului, sir Guy de Gisborne, care administra averea mănăstirii St.Mary (Sfânta Maria).
Robin era om liber, își avea casa lui și o fermă cu pământ bun, pe care călugării puseseră ochii. Nu numai atât, dar el îi apărase adesea pe șerbi în fața abatelui și administratorilor lui și, de aceea, aceștia îl urau pe Robin. Scarlet îi spuse chiar că auzise că ei ar fi vrut să profite de îndelungata lipsă de acasă a lui Robin și să-l declare proscris (scos de sub apărarea legii, fără a fi judecat; oricine avea dreptul să-l ucidă), pentru ca apoi să-l omoare.
Deodată, cei doi auziră un chițăit de veveriță, apoi un urlet de lup. Robin puse repede arcul și săgețile la poalele unui stejar și îi ceru lui Scarlet să pună și el carnea ciutei, ca să nu îl prindă pădurarii. Porniră mai departe și, când se uită înapoi, șerbul văzu că toate dispăruseră de sub copac.
Cei doi nu merseră mult și se întâlniră cu doi pădurari voinici, cu arcuri în spate și ciomege în mâini. I-ar fi oprit, dar privirea semeață a lui Robin îi făcu să-i lase să treacă, după un scurt schimb de cuvinte. După ce se îndepărtară bine, Robin își luă de pe o movilă arcul și săgețile, alături de care se afla și carnea de ciută a lui Scarlet. Îl lămuri pe șerbul speriat ca de o vrăjitorie că fusese ajutat de oamenii din pădure, prietenii lui. Se despărțiră, iar Robin se duse să o întâmpine pe Mariana, iubita lui și fiica lui Richard Fitzwalter de Malaset. Fata trebuia să meargă la unchiul ei, sir Richard din Lee, iar Robin îi promisese să o însoțească în drumul ei prin pădure.
În drum, Robin zări semne lăsate de prietenii lui care spuneau că trecuse pe acolo o ceată de opt servitori pe jos și un cavaler călare. Mergând fără zgomot în adâncul pădurii, Robin îi zări pe cei nouă, care păreau că stau la pândă. Când cavalerul vorbi, tânărul îl recunoscu pe sir Roger de Longchamp, un cavaler trufaș care îi ceruse mâna Marianei și fusese refuzat. Înțelese că omul voia să-i răpească iubita și se pregăti de luptă. Tocmai atunci sosi lady Mariana cu oamenii ei. Sir Roger sări în fața ei și apucă frâiele calului, dar săgeata lui Robin pătrunse prin viziera coifului și lordul căzu mort la pământ. Alte săgeți, venite din pădure, puseră pe fugă oamenii lordului.
Mariana se arătă foarte mâhnită, căci acum pe Robin îl aștepta cu siguranță răzbunarea episcopului, fratele lui sir Roger, care va fi ajutat de prietenii lui, cavalerii ticăloși de la castelul din Wrangby, denumit de oameni Evil Hold (Temnița Diavolului). Avea să fie proscris și să i se ia pământurile, dar lui Robin nu îi păru rău că își apărase iubita și ucisese un om atât de rău. Schimbă doar drumul și o luă prin locuri neumblate din pădure. Ajunseră la niște movile acoperite cu iarbă, casele micilor oameni din pădure, despre care Robin Hood spuse că sunt prietenii lui și îl păzesc câtă vreme se află în pădure.

* * *

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !