29 mai 2018

SĂRĂCUȚUL. Povestire pe scurt

POVESTIRE DE EMIL GÂRLEANU.


Era primăvară. Deodată, s-a iscat un vârtej de vânt peste câmp, curţi şi livezi. A ridicat de pe jos flori, pene şi hârtii, iar de pe o ramură, un biet cărăbuş tinerel, sărăcuțul de el.

În mijlocul unui drum de ţară, vârtejul s-a topit dintr-o dată, lepădând la pământ tot ce luase. Cărăbuşul, ameţit, privi împrejur  şi văzu, nu departe, un cocoş ţanţoş care venea spre el. 

Sărăcuţul de el îşi spuse că a scăpat de unul şi a dat de altul, mai mare, sigur că o să-l înghită pasărea asta. Dar acesta se uită cu un ochi la el şi trecu mai departe. Cărăbuşul privi bucuros după cocoş şi încremeni. Din celălalt capăt al drumului venea spre el un curcan.
Când cele două păsări ajunseră una în dreptul celeilalte, se salutară, curcanul roti coada şi roşi mărgelele, cocoşul scoase pieptul înainte şi dădu din aripi. Porniră mai departe, iar curcanul trecu pe lângă sărăcuțul cărăbuş, de parcă s-ar fi ferit să nu îl calce.
Sărăcuțul cărăbuş nu apucă să răsufle uşurat, că apăru în drum un păun. Pasărea, însă, se apropie, îl răsturnă cu ciocul pe spate, apoi îl întoarse la loc şi plecă, de nu-i veni cărăbuşului să creadă.
Se gândi să zboare pe o creangă şi desfăcu aripile, dar zbură spre el un pui de sturz, mic cât o nucă. Bucuros de aşa pasăre mică, sărăcuțul cărăbuş se bucură, dar acesta deschise pliscul şi îl înghiţi, gata-gata să se înece.
De pe gard, o vrabie îşi pusese puii să privească toată scena, ca să mai câştige o învăţătură.

Sfârșit

Găsești textul întreg aici !
Alte povestiri după același autor:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

4 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !